نام من رضاست

نام من رضاست

شفا یافته: آندره (رضا) سیمونیان اهل ازبكستان، مقیم همدان نوع بیماری:لال بودنآندره- آندره، شنید كه كسی او را به نام صدا می كند.صدایی كه از جنس خاك نبود آبی بود،آسمانی بود، آندره از خواب بیدار شد. نگاهش بی تاب و

دو چشم آشنا

دو چشم آشنا

امروز هفت روز است كه در حرم آقا می‌گردد. خودش هم نمی‌داند به دنبال چیست و گمشده‌اش چه نشانی دارد. تنها همین را می‌داند كه به دنبال دو چشم آشنا می‌گردد. چشمش از پنجره مسافرخانه كه به گنبد طلایی آقا

پرواز كبوتران

پرواز كبوتران

شفایافته: اكبر عابدینی سن: 12 سال نوع بیماری: نابینا اهل: زنجان تاریخ شفا: شهریور 1369ـ برابر با 29 صفر و مصادف با شب شهادت امام رضا(ع) چشم‌هایش بی‌آنكه نگاهی داشته باشد، در میان دردهای بی‌شمار، آرام پلك می‌خورد و مرواریدهای درشت

طواف عشق

طواف عشق

شفایافته: مرضیه عظیمی اهل: مشهد سن: 15 سال نوع بیماری، تشنج، فلج پاها، نابینایی، چاقی مفرط تاریخ شفا: 13/3/1372 به قلم: حمیدرضا سهیلی صندلی چرخدار مرضیه را جلو انداخته بود و به سمت حرم پیش می‌رفت. شب بود و آسمان