ضریح مقدس

ضریح مقدس

شفا یافته: كلثوم رضائی 22 ساله ساكن- بهشهر نوع بیماری: غده ای بدخیم و سرطانی درون سینههیچ انسانی نمی تواند همواره رنج انسان دیگر را، و هیچ ناله ای و هیچ نگاهی به سوزندگی ناله و نگاه انسان دردمند و

ماجرای جوان و گوهرشاد(به قلم سجاد احمد لو)

ماجرای جوان و گوهرشاد(به قلم سجاد احمد لو)

گوهرشاد، همسر شاهرخ میرزا، زنى مؤمن و با تقوا بود که مسجد گوهرشاد که در کنار حرم امام رضا علیه السلام  است، و دارای معمارى ارزشمندى است، به دستور او ساخته شد.گوهرشاد، در زمانى که مسجد در حال ساخت بود،